AKTIVITETER

Bestyrelsen i Gilleleje lokalråd arbejder fortløbende med:

Kommunens håndtering  af lokalplaner og dispensationer m.m., dens principper for borgerkontakt og dens vilje til at huske at invitere høringsberettigede. Lokalrådet  tager sig løbende af borgerhenvendelser om store og små problemfelter i byen: Parkeringsforholdene, nye store bolig- og forretningsprojekter, nænsom udvikling og bevarelse af ”Det Gamle Gilleleje”, et ordenligt turistbureau, et vandrerhjem i byen, genåbningen af Gilleleje Museum og meget andet.

Gilleleje lokalråd deltager i møderne i Lokalforeningsrådet, som består af lokalråd, borgerforeninger og lignende i Gribskov Kommune. I det råd bliver vi orienteret om aktiviteter, idéer, planer og udfordringer i kommunens lokalområder. F.eks. ønsker Lokalforeningsrådet en kommunal "masteplan", der gælder for hele kommunen, så lokalområder ikke bliver spillet ud mod hinanden og ikke bliver presset til uønskede løsninger.

Gilleleje Lokalråd deltager aktivt med debatindlæg i pressen og på diverse lokale debatsider.

Bestyrelsen ønsker hvert år at afholde mindst to medlems-arrangementer i form af f.eks. foredrag og aktuelle forhold, med et for byens borgere interessant indhold. Bestyrelsen ønsker også at afholde et eller flere åbne Borgermøder hvor væsentlige ting for Gilleleje by debatteres.

 

  • På vej til havnen

  • Liv på torvet i Gilleleje

  • Med Kullen i baggrunden

  • Hybenrose med frugt