Derfor blev lokalrådet oprettet

Byen har i mange år savnet et lokalråd. Der har engang været en borgerforening, men den er nedlagt. Vi har idrætsforeninger, turistforening og handelsstandsforening, men de har alle deres helt specifikke formål og særinteresser.

Siden kommunalreformen i 2007 er det blevet vigtigere for borgerne at fokusere på lokalsamfundene. Mange byer har derfor oprettet lokalråd, der kan varetage de enkeltes byers interesser over for byrådet.

Byrådet i Gribskov Kommune har udpeget Gilleleje som hele kommunens turistmagnet. Det stiller store krav - ikke mindst til infrastruktur og til de oplevelser, byens gæster og fastboende skal være fælles om.

Gilleleje er midt i en udvikling, hvor Byrådet har taget store beslutninger for byen. Også beslutninger som mange borgere har været imod. Gilleleje Lokalråd ønsker at bevare byens særpræg, og at fremme dialogen mellem by, borger og kommune, så fremtidige projekter bliver til gavn og glæde for alle byens indbyggere.

Den grønne bænk på hjørnet af Lille Strandstræde og Havnevej er Gillelejes gamle "tingsted", hvor spørgsmål af betydning blev drøftet.