Medlemsskab

Du kan blive medlem af Gilleleje Lokalråd, hvis du er fastboende eller har sommerhus i Gilleleje Sogn. Jo flere medlemmer lokalrådet har, des større indflydelse kan vi få. Det koster 100 kr. årligt at være medlem.

Du kan kontakte lokalrådet ved at sende en mail til gillelejelokalraad@gmail.com og oplyse navn, adresse, emailadresse og telefonnr.

Du kan også melde dig ind ved at indbetale 100 kr. til lokalrådets bankkonto i Danske Bank. Reg.nr.. 9570 kontonr. 12177348. Husk at udfylde kassen "meddelelse til modtager" med navn, adresse, emailadresse og telefonnr.

Eller du kan ringe til bestyrelsens formand. Se bestyrelsessiden.

Havnefronten.

  • Havneliv

  • Flagbøjer