Om højder på hegn

Eksempler på hegnshøjder, alle på nordsiden af Gilbjergstien, hvor der burde være udsigtskiler over havet for gående på stien. Nogle steder er hen og hække så høje, så det minder om forskansninger. Billedet med metalhegnet inde i hækken viser den, i følge kommunen, lovpligtige hegnshøjde.Heldigvis finder man også steder hvor grundejerne klipper deres hække i perfekt højde - alle kan nyde udsigten ! Måske skulle kommunen gøre noget ved det !