Om akut opståede problemer

I starten af november 2020 fik Gilleleje Lokalråd flere henvendelser fra byens borgere om de uhensigtsmæssige og farlige el-standere, som i flere år har stået i fortovet på begge sider af Vesterbrogade. Standerne er opsat i forbindelse med byens julebelysning, men har året rundt været til stor gene for både trafikken og gående. Standerne er svære at se, så folk falder over dem og biler kører ind i dem under f.eks. parkering. Lokalrådet skrev til Gribskov kommune og pressen om at dette problem måtte kunne løses bedre.Desværre har kommunen endnu ikke haft tid til at svare, så Gilleleje Lokalråd må genoptage sagen i 2021.