De fredede grunde

OM DE FREDEDE GRUNDE

De to fredede, offentlige grunde nord for "Pyramidekomplekset" og Gilbjergstien, har i en årrække udelukkende været vedligeholdt med store tunge maskiner, det lignede almindelige dårligt vedligeholdte græsplæner. Maskinerne havde helt ødelagt den naturlige bevoksning på disse strandenge. Et gartnerhold med interesse for området ryddede grundene for krat, beskar træer nænsomt og klippede hækken ned i korrekt højde. Det blev så flot ! Herefter blev Stigruppen enige med kommunen om, at fremover skulle græsset kun slås 1 til 2 gange om året. Fra sommeren 2019 har forbipasserende igen kunnet nyde den oprindelige flora og der bliver mere af den for hvert år. Stort, stort plus for området.